Zoeken

Hoe werkt de Shuttle Run Test ?


De shuttleruntest (ook wel piepjestest genoemd)  is een wetenschappelijk onderbouwde test die inmiddels door miljoenen mensen over de hele wereld is gelopen. Op eenvoudige wijze wordt het uithoudingsvermogen (UHV) getest door tussen 2 lijnen heen en weer te lopen die op 20 meter afstand van elkaar gelegen zijn.

Korte uitleg:

-        Er wordt heen en weer gelopen tussen 2 lijnen op 20 meter afstand 
-        Piepjes op de cd bepalen wanneer je bij de lijn moet keren 
-        De snelheid wordt elke minuut verhoogd. Dit heet een "trap" 
-        Deze "trappen" krijg je te horen op de cd, zo kan je je niveau bepalen 
-        Kan je het niet meer volhouden, onthoud je de laatst genoemde "trap" op de cdUitgebreide uitleg shuttleruntest:

De loopsnelheid van de deelnemers wordt bepaald door het interval tussen twee geluidssignalen, waarbij de signalen worden aangeboden met behulp van de shuttle run test cd. De hardloopsnelheid wordt elke minuut verhoogd door het interval tussen de geluidssignalen te verkorten. 

De deelnemer moet gelijkmatig lopen, dat wil zeggen niet langzamer, maar ook niet sneller dan het door de geluidssignalen aangegeven tempo. Dus precies tijdens het geluidssignaal van de cd bij de lijn.

Het keerpunt is de 20-meterlijn. Aantikken van deze lijn met één voet is voldoende. Het keerpunt dient met een zo kort mogelijke draai gemaakt te worden en de deelnemers moeten in een rechte baan tussen de twee 20-meterlijnen lopen. 

Als de deelnemer voor het geluidssignaal de 20-meterlijn heeft bereikt, dan moet hij doorlopen en zijn tempo dusdanig aanpassen, opdat hij bij het volgende geluidssignaal weer op tijd de 20-meterlijn heeft bereikt. Hij mag dus niet stilstaan, maar zal zijn tempo moeten verminderen. 

Als de deelnemer de 20-meterlijn nog niet bereikt heeft bij het geluidssignaal, dan moet hij doorlopen en de 20-meterlijn alsnog aantikken. Tevens dient de deelnemer er voor te zorgen dat hij bij het volgende geluidssignaal de andere 20-meterlijn wel weer heeft bereikt. 

De test is voor de individuele deelnemer afgelopen indien: 

-        de deelnemer zelf opgeeft; 
-        de deelnemer in twee opeenvolgende keren bij het geluidssignaal de 20-meterlijn op meer dan 3 meter afstand niet heeft gehaald. Dit betekent dat als de deelnemer bij het geluidssignaal de 20-meterlijn niet heeft gehaald hij gewoon door mag gaan met de test zolang hij maar niet twee opeenvolgende keren verder dan 3 meter van                deze 20-meterlijn af is. De deelnemer dient echter wel de 20-meterlijn aan te tikken alvorens te draaien. 
-        de deelnemer twee opeenvolgende keren verzuimt de 20-meterlijn op de voorgeschreven manier aan te raken. 

Een deelnemer die de test beëindigt of moet beëindigen moet het parcours verlaten zonder daarbij andere deelnemers te hinderen. 

Het resultaat wordt uitgedrukt in trappen, met nauwkeurigheid van een halve trap. Een trap komt overeen met ongeveer één minuut. Het aantal bereikte trappen wordt aangegeven op de shuttle run test cd. Als behaald resultaat geldt de laatste aangegeven trap op de cd op het moment dat de deelnemer de test beëindigd. 

De shuttle run test is een test die uitsluitend geschikt is voor gezonde personen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand dient een deelnemer niet aan de shuttle run test deel te nemen.